dissabte, 17 d’abril de 2021

Acabem 2n de batxillerat amb música!

 Aquest curs hem pogut tornar a proposar activitats de grup, més dinàmiques i divertides que les que es poden fer des de casa i en línia, diguin el que diguin els defensors de la tecnologia a tota pastilla. 

Les característiques i condicions de l'activitat són les següents: 

 • En grup de 3 a 5 persones, tot i que hi ha hagut qui no ha respectat aquesta condició. Han de realitzar un vídeo musical en el qual els membres del grup interpreten una cançó de contingut filosòfic. Els membres del grup podran ser de la mateixa classe o de les dues. 
 • Ha de ser una expressió MUSICADA d'idees filosòfiques dels autors que s'han treballat durant el curs fins al moment de lliurar el vídeo. Es valorarà la correcció de les idees exposades i la riquesa d'aquestes. 
 • L'expressió de les idees pot adoptar diferents formats: exposició argumentada o discussió temàtica semblen els més adients. 
 • Es pot triar música de qualsevol estil musical i canviar la lletra, produir la melodia original a més del text o fer-ho a capella. 
 • La durada no ha de superar els 2 minuts.
 • A cada vídeo cal que consti el nom de la cançó al començament i, al final, el nom dels integrants del grup, l'assignatura i el nom de l'institut.
 • El vídeo es penjarà en format públic a youtube.
 • S'enviarà l'enllaç a la professora en la data fixada. 
 • Comptarà un 20% en la nota del trimestre. Aprenentatge competencial: digital, interpersonal i social, lingüística... Dedicat als que continuen avaluant com fa 30 o 40 anys. 

Criteris d'avaluació: 

 1. Correcció de les idees expressades (2 punts)
 2. Complexitat i riquesa de les idees expressades i/o de la temàtica tractada (2 punts)
 3. Diversitat de recursos expressius: veus, sons, imatges (2 punts)
 4. Sentit de l'humor i originalitat (2 punts)
 5. Qualitat tècnica (2 punts)
I aquí els teniu!