dimarts, 2 de juliol de 2019

Reflexions a partir del transhumanisme

Molta gent ignora que un dels debats del nostre temps és el que té com a eix els plantejaments del pensament transhumanista. El transhumanisme resulta de l'aplicació de la tecnologia a la vida humana, proposant sense problemes que l'evolució humana ha deixat de ser biològica i cultural per a ser decididament decidida per la tecnologia. El nou estadi de desenvolupament de l'humà seria el transhumà. 
Hi ha molts llibres i debats disponibles a internet sobre el tema. Una bona manera d'introduir-s'hi és la lectura del llibre d'Antonio Diéguez Lucena , catedràtic de lògica i filosofia de la ciència de la Universitat de Màlaga: Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano


A 1r de batxillerat volem enfocar de manera actual els temes que treballem i és així com de l'antropologia passem al debat de més actualitat sobre el futur de l'espècia humana. A 1r de batxillerat els alumnes poden fer feines per millorar la seva qualificació voluntàriament a partir de propostes de treball que fa la professora. Una era la lectura de dos capítols del llibre del professor Diéguez, explicar les idees, formular preguntes filosòfiques i elaborar una dissertació a partir d'una d'elles. Aquesta feina a nivell d'excel·lència ha estat feta per la Mariona Querol. Aquí us deixem la seva breu dissertació. 

Mantenir la continuïtat de l’espècie és l’objectiu principal dels éssers humans?

Els éssers humans vivim en societat; hem d’obeir unes normes i relacionar-nos per poder sobreviure i reproduir-nos. Molts experts afirmen que la selecció natural ens afavoreix durant l’època de maduresa sexual perquè és la més adient per a la reproducció. Per tant, l’objectiu principal del cos humà és la reproducció. Tot i així, des del meu punt de vista, el nostre objectiu principal com a éssers humans no és reproduir-nos.

Per una banda, s’han de tenir en compte les normes a les que hem d’obeir. Per poder tenir fills i que arribin a l’edat adulta en bones condicions és necessari tenir estabilitat econòmica; per poder tenir un lloc on viure, fer-se càrrec de la seva educació i procurar que tinguin una bona salut, tant física com mental. Per exemple, avui en dia es publiquen moltes notícies relacionades amb el descens de la natalitat i una de les causes d’aquest fet és la dificultat dels joves adults per trobar feines estables que els permetin independitzar-se. També s’ha de tenir en compte que, al viure en una societat, rebem molts estímuls i noves idees que ens poden resultar més atraients que no pas tenir fills, com poden ser aconseguir reconeixement professional, viatjar, o centrar-se en activitats artístiques. Aquestes activitats requereixen temps, diners i energies; són fets dels quals no es pot disposar amb fills i una feina estable. Finalment, un fenomen que ha provocat el desenvolupament de la tecnologia ha estat un creixement de l’individualisme. Amb l’excés d’informació que rebem diàriament a través de les xarxes socials i internet en general és més fàcil que ens aïllem dels altres i no necessitem tant la presència constant de gent al nostre voltant.

D’altra banda, tot i que les normes actuals poden dificultar el tenir descendència, la nostra societat està gairebé del tot organitzada per contemplar la possibilitat de tenir fills, per exemple, amb l’existència de la baixa per maternitat i altres ajuts que es poden rebre de forma pública. Respecte als nostres desitjos i motivacions, des de la infantesa s’ensenya, no només a través de l’escola o la família sinó també a través de contes i pel·lícules, el fet de tenir fills com a objectiu important de la nostra vida, per tant, és bastant probable que sigui una prioritat per a nosaltres. Tampoc és del tot cert que les tecnologies han de provocar necessàriament el creixement de l’individualisme, ja que es pot conciliar la tecnologia amb les relacions interpersonals si ambdues coses es fan sense excedir-se.

En definitiva, encara que la nostra societat contempli el tenir descendència com a objectiu i ens inciti a complir-lo, tenir fills no és el nostre objectiu principal perquè hem desenvolupat moltes altres fites que han cobrat igual o major importància, o bé les condicions que necessitem per a tenir descendència no són prou fàcils com per estar a l’abast de tothom.

Cap comentari:

Publica un comentari

Gràcies per la teva participació al nostre blog!